Inschrijven Bekken Symposium G&G Academie Instituut Utrecht


Doelstelling Symposium:

 

  • De deelnemers meer duidelijkheid verschaffen omtrent de veranderingenvan de bekkenbodem, rondom de partus.
  • De cursisten te informeren over praktijk gerichte therapiemogelijkheden.
  • Ingegaan zal worden op goede diagnostiek en welke adviezen er gegeven kunnen wordenom klachten tijdens en na een zwangerschap te voorkomen en te verhelpen.


U kunt uw inschrijfformulier downloaden in de bijlage hieronder
Tevens kunt u het programma downloaden.
(klik op 'downloaden')

Comments